Reglement voor de Grasmaaiertrek

Opgesteld door Stichting Grasmaaiertrek Midden Nederland.


0.1 Begrippen:

Deelnemer: De deelnemer is de persoon die de grasmaaier zal besturen

Begeleider: De begeleider is de persoon die de deelnemer begeleid tijdens het gehele evenement.

1.1 Algemeen reglement:

 • De grasmaaiertrek is bedoeld voor gazon-zitmaaiers die voldoen aan alle richtlijnen, gesteld in dit reglement of bij nader inzien vastgesteld door de wedstrijdleiding.
 • De minimale leeftijd van een deelnemer is 5 jaar, de maximale leeftijd is 15 jaar. in het jaar dat je 16 wordt mag je het seizoen nog wel afmaken.
 • Een deelnemer moet bekwaam genoeg zijn om zelfstandig en alleen een trek met een grasmaaier veilig te voltooien. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding en kan bij nader inzien gewijzigd worden.
 • Er mogen maximaal 2 deelnemers meedoen per grasmaaier. De weging gebeurd in dat geval met de zwaarste van de 2 deelnemers. dit geldt alleen voor de standaard klassen.
 • In de 16+ plus klasse wordt gereden met een trekker die alleen in deze klasse meerijdt, in deze klasse mag je met 2 personen deelnemen en ook het gewicht mag aangepast worden zodat alle deelnemers 380 kg wegen.
 • De deelnemer dient zelfstandig de weegbrug op- en af te rijden.
 • De deelnemer dient WA verzekerd te zijn, hetzij via de begeleider of anderszins. De wedstrijdleiding is niet op de hoogte van de voorwaarden gesteld door de verzekeraar van de deelnemer. De deelnemer dient dit zelf te inventariseren. (Houd rekening met eventueel eigen risico en uitsluiting van motorvoertuigen; vraag dit na bij uw eigen WA verzekering)
 • Deelname aan de grasmaaiertrek is volledig op eigen risico.
 • De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendomen en/of personen.
 • De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendomen.
 • Bij een geschil is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
 • De deelnemer dient de gehele trek (de gemeten afstand) met zijn zitvlak contact te maken met de zitting van zijn grasmaaier.
 • De begeleider moet weten hoe in te grijpen wanneer de deelnemer de controle dreigt te verliezen.
 • Hulp van de begeleider, tijdens de trek, bedoeld om de prestatie te verbeteren leidt tot diskwalificatie.
 • De begeleider blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deelnemer(s) die hij/zij begeleid.
 • De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor wat dan ook.
 • De deelnemer moet tijdens de trek en bij het terug rijden begeleid worden door de begeleider. Deelnemer, grasmaaier en begeleider moeten zich voor het begin van de trek klaar staan in het daar voor bestemde vak. Wanneer er een van de drie ontbreekt, kan er niet gestart worden.
 • Deelnemers en begeleiders mogen zich alleen op de baan begeven wanneer zij toestemming hebben van de wedstrijdleiding.
 • De deelnemer mag zijn trek alleen beginnen, wanneer de wedstrijdleiding daar toestemming voor geeft.
 • Wanneer de grasmaaier, binnen 5 meter na de start, tot stilstand komt, mag er opnieuw gestart worden. Er mag na stilstand niet meer doorgereden worden.
 • Heeft de grasmaaier binnen de 5 meter een technisch defect dan mag de machine de baan af om het defect te repareren. Er mag dan opnieuw gestart worden, totdat de ronde van de klasse, waarin de grasmaaier rijdt, is afgelopen.
 • Wanneer de grasmaaier, tijdens de trek, met een van de band het gras(aan de zijkant van de baan) raakt, wordt er een afstand van 0 meter genoteerd.
 • Bij discussie beslist de wedstrijdleiding te allen tijde. Zowel deelnemer als begeleider dienen zich te houden aan de instructies van de wedstrijdleiding. Deze instructies zijn bindend.
 • Wanneer inschrijfgeld is voldaan en door afzegging, uitsluiting of diskwalificatie niet wordt deelgenomen kan het inschrijfgeld niet worden teruggevorderd.
 • Eigendommen van de wedstrijdleiding dienen na afloop van het evenement ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.

1.2 Technisch reglement

De grasmaaiertrek kent 4 klassen;

 • klasse “tot 250kg", tot 16 jaar
 • klasse “tot 300kg"  tot 16 jaar
 • klasse “tot 380kg". tot 16 jaar
 • 16+ klasse “tot 380kg"

Binnen deze klasse gelden de volgende algemene technische regels.

1.2.1 Algemene Technisch reglement:

 • Het totaal gewicht van de grasmaaier inclusief deelnemer en eventueel gedane aanpassingen bepalen de klasse waarin deze deelneemt. Nadat dit bepaald is mag er niets meer veranderd worden aan de grasmaaier.
 • De grasmaaiers moeten zijn voorzien van de originele motor of een met de originele vergelijkbare motor en mogen als volgt uitgevoerd zijn:
 • Luchtgekoeld 1Cilinder Benzine of diesel
 • Luchtgekoeld 2 Cilinder Benzine (Geen diesel)
 • Aanpassingen, waardoor het motorvermogen toeneemt, zijn niet toegestaan.
 • Het chassis van de grasmaaier moet in originele staat verkeren. Er mogen geen modificaties gedaan zijn aan de dragende constructie.
 • De grasmaaier moet voorzien zijn van een trek-oog met een diameter van minimaal 30mm en deze moet vrij toegankelijk zijn en op maximaal 30 cm van de grond bevestigd worden.
 • De motor mag maximaal 3600 toeren maken. Wanneer tijdens de trek dit toerental, op welke manier dan ook, wordt overschreden volgt diskwalificatie.
 • De grasmaaier mag zonder maaidek/balk deelnemen, mits dit geen gevaar oplevert voor deelnemer en omstanders.
 • De banden mogen een maximale diameter hebben van 64 cm, en een maximale maat van 12x12-26.
 • Er mag extra gewicht toegevoegd worden aan de grasmaaier. Dit moet deugdelijk bevestigd worden aan de grasmaaier en mag het besturen en op- /afstappen niet belemmeren. De gewichten/ophanging mogen niet zijdelings buiten de banden van grasmaaier uitsteken. Het chassis van de grasmaaier moet het extra gewicht en de deelnemer kunnen dragen. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding. Aanbevolen is dat de gewichten snel verwisselbaar zijn, zodat tijdens de weging een overschrijding snel te herstellen is.
 • Een stijg  begrenzer, tegen het achterover slaan van de grasmaaier, is verplicht. Deze moet deugdelijk bevestigd worden en mag geen scherpe uitstekkende delen hebben. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding.
 • Als onderdelen, tijdens de trek, van de grasmaaier af vallen, moet de deelnemer gelijk stoppen en wordt hij/zij gediskwalificeerd.

1.2.2 Klasse specifiek regelement:

1.2.2.1 Regels voor klasse “tot 250kg",

 • Het motor vermogen mag niet boven 14 Pk liggen
 • Maximaal 1 wiel per as met uitsluitend gazonmaaier banden, en mogen niet opgesneden worden.
 • vanaf 2021 is de noodstop verplicht.

1.2.2.2 Regels voor klasse “tot 300kg"

 • Het motor vermogen mag niet boven 18 Pk liggen
 • maximaal 1 wiel per as met uitsluitend gazonmaaier banden, en mogen niet opgesneden worden.
 • vanaf 2021 is de noodstop verplicht.

1.2.2.3 Regels voor klasse “tot 380kg".

 • Het motor vermogen mag niet boven 20 Pk liggen
 • Maximaal 1 wiel per as met uitsluitend gazonmaaier banden, en mogen niet opgesneden worden.
 • de noodstop is verplicht vanaf 2020.

1.2.2.4 Regels voor 16+ klasse “tot 380kg"

 • Het motor vermogen mag niet boven de 25 Pk liggen 
 • Maximaal 1 wiel per as met uitsluitend gazonmaaier banden, en mogen niet opgesneden worden.
 • de noodstop is verplicht vanaf 2020

1.2.3 de noodstop

 • de noodstoppen worden gratis verstrekt door de organisatie.
 • meer informatie over de noodstop komt in de mail.